13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Печать