English (United Kingdom)Russian (CIS)


4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

PDF Print E-mail